چرا برق شهر ac است

چرا برق شهر ac است و dc نیست ؟

چرا برق شهر ac است ؟ برق شهر اکثراً به صورت جریان متناوب یا AC (مخفف جریان متناوب) است، زیرا این جریان برقی از انتقال آسانتری استفاده کرده و به راحتی می‌تواند در فاصله‌ زیاد انتقال یابد.

ادامه مطلب